17 788 65 56
logo
Agregaty prądotwórcze
logo

Zapytanie ofertowe nr MDG/1/RPO/1.4/RB na:


„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 2973/10, 2982/3 obręb 5 Smoczka, ul. Inwestorów, Mielec”
W związku z realizacją przez Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. projektu w ramach poddziałania 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projektu o nazwie: „Światowa Innowacja w biogazie – BIOVAPOR CHP” (dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej (ZiS wraz z załącznikami).

Materiały do pobrania - ZiS z załącznikami

Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie materiałów technicznych – 11.12.2017

Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie materiałów technicznych – 14.12.2017

Pytania i odpowiedzi oraz uzupełnienie materiałów technicznych – 18.12.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2017.

Copyright © Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o 2014
Projekt i realizacja MCdesign