Zapytanie ofertowe nr 4a/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa gniazda obróbczego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 4a/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 r.

? DOKUMENTY DO POBRANIA: ? 2020-03-03

Zapytanie ofertowe 4a-BGK-2020 – gniazdo obróbcze

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

? WYNIK POSTĘPOWANIA:

Wybór oferty:
Informacja o wyborze oferty

Status postępowania: zakończone