Zapytanie ofertowe nr 2b/BGK/2019 na zadanie:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii lakierniczej ”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 3/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2020 r.

UWAGA: ? 2020-01-07

W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego:

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 07.01.2020.pdf

? DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 2a-BGK-2019 – kompletna linia lakiernicza

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 – Rzut hali z lokalizacją lakierni

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Pozwolenie na Budowę

? WYNIK POSTĘPOWANIA:

Wybór oferty: Informacja o wyborze oferty.pdf

Status postępowania: zakończone