Zapytanie ofertowe nr 2a/BGK/2019 na zadanie:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii lakierniczej”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 2a/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2019 r.

W ramach wyjaśnień dodatkowo zamieszczamy pismo informujące o zmianie nazwy Spółki.

? DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 2a-BGK-2019 – kompletna linia lakiernicza

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 – Rzut hali z lokalizacją lakierni

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Pozwolenie na Budowę

Informacja o zmianie nazwy spółki

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 1 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego. Ponadto w związku z odpowiedziami Zamawiający załącza zaktualizowane pliki:

Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 21.11.2019.pdf

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – aktualizacja z dn. 21.11.2019

 

▶ Informacja o unieważnieniu postępowania: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone