Zapytanie ofertowe nr 6/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa maszyny do cięcia wełny”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 6/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2020 r.

UWAGA: ? 2020-03-03

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający zamieszcza informację o wystąpieniu omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym numer 6/BGK/2020 – zgodnie z załącznikiem. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Korekta nr 2 do zapytania ofertowego – 03.03.2020

UWAGA: ? 2020-03-02

Zamawiający wprowadza korektę do zapytania ofertowego numer 6/BGK/2020, tym samym następuje zmiana terminu składania ofert na dzień 12.03.2020 r.

Zamawiający poniżej załącza informację na temat wprowadzonych zmian oraz zaktualizowane, obowiązujące załączniki do postępowania:

Korekta nr 1 do zapytania ofertowego – 02.03.2020

Zapytanie ofertowe 6-BGK-2019 – zaciążnica – aktualizacja 02.03.2020

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 02.03.2020

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne – aktualizacja 02.03.2020

? DOKUMENTY DO POBRANIA: ? 2020-02-26

Zapytanie ofertowe 6-BGK-2020 – Maszyna do cięcia wełny

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

? WYNIK POSTĘPOWANIA: ? 2020-03-19

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone