Zapytanie ofertowe nr 1/BGK/2019 na zadanie:

„Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurowo-laboratoryjną, montażem suwnicy, kompletnej kabiny lakierniczej oraz budową i wyposażeniem stanowiska testowego”.

W związku z realizacją przez Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o. projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 1/BGK/2019 wraz z załącznikami.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2019 r. godz. 11.00

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 – Wniosek o udostępnienie projektu koncepcyjnego

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – PZT, rzuty

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

Załącznik nr 9 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Załącznik nr 11 – Schemat technologiczny stanowiska testowego

Zapytanie ofertowe 1-BGK-2019

W nawiązaniu do zadanych w ramach postępowania pytań Zamawiający załącza odpowiedzi: Pobierz plik PDF

Zmiana terminu składania ofert na dzień 02.07.2019 r. Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019

 

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 17.07.2019 r. Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019

Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 – 01.07.2019 Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019

Zapytanie ofertowe 1-BGK-2019 – ZAKTUALIZOWANE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – ZAKTUALIZOWANY

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – ZAKTUALIZOWANY

Załącznik nr 6 – PZT, rzuty – ZAKTUALIZOWANY

 

UWAGA !!! Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 – 15.07.2019- Zmiana treści zapytania ofertowego 1-BGK-2019 – 15.07.2019

Zapytanie ofertowe 1-BGK-2019 – ZAKTUALIZOWANE dn. 15.07.2019.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – ZAKTUALIZOWANY dn. 15.07.2019

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna – aneks nr 1

Załącznik nr 5 – Wzór umowy – ZAKTUALIZOWANY dn. 15.07.2019.pdf

Odpowiedzi na pytania Ofertentów – cz.2 – 15.07.2019.pdf

Informacja o wyniku postępowania nr 1-bgk-2019

Status postępowania: zakończone