Zapytanie ofertowe nr 4/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa gniazda obróbczego (tokarka, wiertarko frezarka, piła taśmowa)”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 4/BGK/2019 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 lutego 2020 r.

? DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 4-BGK-2020 – gniazdo obróbcze

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

? WYNIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone