Zapytanie ofertowe nr 3a/BGK/2020 na zadanie:

„Dostawa wózka widłowego”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 3a/BGK/2020 wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2020 r.

UWAGA: ? 2020-03-05

W dniu 05.03.2020 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania:
Odpowiedzi na pytania cz. 1 – 05.03.2020

? DOKUMENTY DO POBRANIA: ? 2020-03-03

Zapytanie ofertowe 3a/BGK/2020 – wózek widłowy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 -Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 – Parametry techniczne

? WYNIK POSTĘPOWANIA: ? 2020-03-24

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania:
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone