Zapytanie ofertowe nr 2/BGK/2019 na zadanie:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii lakierniczej”.

W związku z realizacją projektu pt. „Nowa technologia ECO VAPOR CHP” w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020., zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia opisany w materiałach zamieszczonych poniżej w Zapytaniu ofertowym nr 2/BGK/2019 wraz z załącznikami.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2019 r.

W ramach wyjaśnień dodatkowo zamieszczamy pismo informujące o zmianie nazwy Spółki.

? DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe 2-BGK-2019 – kompletna linia lakiernicza

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 – Ośw. o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 – Rzut hali z lokalizacją lakierni

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wniosek o akceptację zmian materiałowych

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne

Załącznik nr 9 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i Pozwolenie na Budowę

Informacja o zmianie nazwy spółki

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 1 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego, jakie wpłynęły w dn. 16.10.2019 r. Ponadto w związku z odpowiedziami Zamawiający załącza zaktualizowane pliki: Odpowiedź na pytania cz. 1- 18.10.2019

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 18.10.2019

Załącznik nr 7 – Wykaz referencji – aktualizacja 18.10.2019

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne – aktualizacja 18.10.2019

 

❗ UWAGA ❗ ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego, jakie wpłynęły w dn. 21 i 22 października 2019 r. Ponadto w związku z odpowiedziami Zamawiający załącza zaktualizowane pliki: Odpowiedzi na pytania cz. 2 – 23.10.2019.pdf

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna – aktualizacja 23.10.2019

Załącznik nr 8 – Parametry techniczne – aktualizacja 23.10.2019

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 3 W nawiązaniu do otrzymanych pytań Zamawiający przesyła wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego, jakie wpłynęły w dn. 24.10.2019 r. : Odpowiedzi na pytania cz. 3 – 24.10.2019.pdf

▶ Informacja o unieważnieniu postępowania: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf

Status postępowania: zakończone