Podczas naszej ponad 20-letniej obecności na rynku współpracowaliśmy m.in. z przedstawicielami jednostek takich jak: urzędy miasta, gminy oraz powiatu, szkoły publiczne, zakłady gospodarki komunalnej, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków, wodociągi, straż pożarna, policja, straż graniczna, zakłady karne, sądy, domy pomocy społecznej.

Problemy związane z przerwami w dostawach prądu i uszkodzeniami sieci energetycznych, mogą wpłynąć na pojawienie się zagrożenia dla operacyjności wielu publicznych obiektów. Są to szczególnie wrażliwe obszary dla społeczności lokalnych, gdzie utrata operacyjności jednostki lub placówki i stabilnego źródła zasilania w sytuacji kryzysowej może wiązać się z ogromnymi problemami dla wielu ludzi.

Ryzyko

Podczas awarii prądu cała infrastruktura publiczna i gospodarka komunalna są zagrożone, nie działają systemy informacyjne i telekomunikacja, systemy bezpieczeństwa i ograniczona zostaje operacyjność jednostek specjalnych czy ratunkowych.

Posiadając doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dla tego sektora, wiemy że najczęściej zagrożenie związane jest z:

  • brakiem możliwości kontynuowania zautomatyzowanego procesu produkcji,

  • awariami urządzeń tj. pompy wodne, systemy wentylacji, napowietrzania ściółki, mechanicznych podajników paszy i śrutowników,

  • awarie systemów chłodzenia i ogrzewania,

  • kosztami magazynowania surowców i półsurowców,

  • niedziałającymi systemami bezpieczeństwa pożarowego,

  • niedziałającymi systemami monitoringu.

Ryzykiem można jednak zarządzać, w tym wypadku poprzez częściowe uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z sieci zawodowej i wybór właściwych jednostek zasilania awaryjnego.

Rozwiązanie

Zapewniamy potrzebną moc w trybie ciągłej gotowości i umożliwiamy operacyjność jednostek publicznych bez zagrożenia ze strony utraty dostępu do prądu.

W zależności od potrzeb, związanych z czynnikami tj. wrażliwość urządzeń na chwilowy zanik napięcia czy ilość i typy transformatorów, najczęściej stosuje się typy zasilania:

– agregat prądotwórczy
– połączenie równoległe generatorów
– zasilanie dwustronne
– zasilanie bezprzerwowe
– układy hybrydowe.

Odpowiadamy za dobór i właściwie zaprojektowane systemy dla zapewnienia ciągłej mocy krytycznej i maksymalnej wydajności obiektów na rzecz bezpieczeństwa ich użytkowników.

Nasze agregaty

Poznaj nasze gotowe rozwiązania, jednostki które zapewnią Ci odpowiednie standardy w obsłudze systemu zasilania awaryjnego dla Twojej organizacji.

Agregat niezabudowany

Agregat obudowany

Agregat w zabudowie kontenerowej

Agregat na przyczepie homologowanej

Agregaty specjalne

Dlaczego my?

Referencje

Opinie naszych klientów

Informacje o aktualnych projektach UE oraz przetargach prowadzonych przez Agregaty Mielec