Podczas naszej ponad 20-letniej obecności na rynku współpracowaliśmy m.in. z przedstawicielami organizacji takich jak: szpitale publiczne, kliniki specjalistyczne, prywatne przychodnie zdrowia, domy opieki, gabinety stomatologiczne.

Opieka nad zdrowiem i życiem pacjentów to odpowiedzialność, która rodzi wysokie wymagania, również w obszarze awaryjnych systemów zasilania. Dotyczy to ciągłego zapotrzebowania sieci obiektów na niezawodne źródła energii w całodobowym wymiarze, siedem dni w tygodniu. To bardzo istotny element dla prawidłowego działania tych organizacji, wsparcia oraz zagwarantowania niezbędnej opieki ich pacjentom.

Niewłaściwe dobory jednostek prądotwórczych, czy źle zaprojektowane i wykonane systemy zasilania awaryjnego, wobec nagłych przerw w dostawie mocy lub ciągłych spadków napięcia, mogą w tym przypadku być tragicznie w skutkach.

Tam gdzie mają miejsce sytuacje kryzysowe, niezależnie czy w następstwie katastrofy naturalnej czy awarii technicznej, obowiązek posiadania w pełni gotowej do działania infrastruktury będzie zawsze dotyczył jednostek służby zdrowia.

Ryzyko

Choćby chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej, wiąże się z wielopoziomowymi problemami dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i działania urządzeń, które są potrzebne pacjentom i personelowi. Posiadając doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dla tej branży, wiemy że najczęściej zagrożenie związane jest z:

  • Bezpośrednią utratą życia pacjenta wobec braku dostępu do działających urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe lub uniemożliwienie przeprowadzenia zabiegu operacyjnego

  • Przechowywaniem leków w odpowiednich warunkach

  • Bezpieczeństwem i ochroną danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej

  • Problemami w komunikacji i dostępie do urządzeń telekomunikacyjnych, co uniemożliwia dostarczenie opieki medycznej we właściwym czasie

  • Uszkodzeniami specjalistycznego sprzętu medycznego, który w nagłych spadkach napięcia jest podatny na awarie

  • Opóźnieniami w planowanych zabiegach, które w szczególności dla przedstawicieli sektora prywatnych placówek mogą być bardzo kosztowne

Ryzykiem można jednak zarządzać, w tym wypadku poprzez częściowe uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z sieci zawodowej i wybór właściwych jednostek zasilania awaryjnego.

Rozwiązanie

W krytycznych momentach spowodowanych brakiem energii elektrycznej z sieci zawodowej, system zasilania awaryjnego zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla właściwego funkcjonowania obiektów służby zdrowia. System ten tworzy urządzenie prądotwórcze lub ich zespół służący do ochrony przed zakłóceniami z sieci energetycznej.

Jesteśmy w stanie zaprojektować indywidualne rozwiązania na potrzeby specjalistycznych kompleksów szpitalnych i branży opieki zdrowotnej. Gwarancja działania z najwyższą wydajnością spełniającą wysokie wymogi i normy jest tym co charakteryzuje nasze jednostki prądotwórcze.

Zapewniamy Ci potrzebną moc w trybie ciągłej gotowości i umożliwiamy opiekę nad pacjentami oraz całym kompleksem bez zagrożeń ze strony utraty dostępu do prądu.

W zależności od potrzeb, związanych z czynnikami tj. wrażliwość urządzeń na chwilowy zanik napięcia czy ilość i typy transformatorów, najczęściej stosuje się typy zasilania:

– agregat prądotwórczy

– połączenie równoległe generatorów

– zasilanie dwustronne

– zasilanie bezprzerwowe

– układy hybrydowe.

Odpowiadamy za dobór i właściwie zaprojektowane systemy dla zapewnienia ciągłej mocy krytycznej i maksymalnej wydajności placówek opieki zdrowotnej oraz urządzeń działających na rzecz zdrowia i komfortu ich pacjentów.

Nasze agregaty

Poznaj nasze gotowe rozwiązania, jednostki które zapewnią Ci odpowiednie standardy w obsłudze systemu zasilania awaryjnego dla Twojej organizacji.

Agregat niezabudowany

Agregat obudowany

Agregat w zabudowie kontenerowej

Agregat na przyczepie homologowanej

Agregaty specjalne

Dlaczego my?

Referencje

Opinie naszych klientów

Informacje o aktualnych projektach UE oraz przetargach prowadzonych przez Agregaty Mielec